Nowości

Kardiologia: Dieta śródziemnomorska i wegetariańska a układ krążenia

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

Niezależnie od typu diety w obu badanych grupach stwierdzono korzyści w postaci redukcji masy ciała i poprawy profilu biochemicznych markerów ryzyka sercowo-naczyniowego.

Nawyki żywieniowe istotnie wpływają na ryzyko chorób układu krążenia, oddziałując na klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy, takie jak: stężenie cholesterolu, glukozy, masa ciała oraz wartość ciśnienia tętniczego. Większość danych dotyczących związku między odżywianiem a chorobami sercowo-naczyniowymi pochodzi z badań obserwacyjnych. Istnieje niewiele badań randomizowanych, w których oceniano wpływ diety na punkty końcowe. Wpływ ten jest analizowany na trzech poziomach: poszczególnych substancji odżywczych, poszczególnych pokarmów lub grupy pokarmów i specyficznych rodzajów diet. Omawiane badanie porównuje wpływ diety wegetariańskiej i – najlepiej dotychczas przebadanej – diety śródziemnomorskiej na wybrane parametry układu krążenia.

Do góry