Nowości

Alergologia: Mikrobiom jamy ustnej a alergia

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Zmiany w mikrobiomie jamy ustnej we wczesnym okresie życia mogą mieć wpływ na rozwój alergii.

Choroby alergiczne stały się istotnym problemem zdrowia publicznego w społeczeństwach wysokorozwiniętych.

Przyczyn nagłego wzrostu zapadalności na choroby alergiczne poszukuje się w dynamicznie zamieniającym się środowisku, szczególnie wśród czynników, które bezpośrednio mogą wpływać na dojrzewanie i odpowiedź układu immunologicznego. Alergie są bowiem wynikiem nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego na obojętne dla zdrowego człowieka, powszechnie występujące w środowisku substancje (zwykle białka), zwane alergenami.

W okresie płodowym nasz układ immunologiczny ma fizjologicznie profil Th2-zależny. Chroni to płód przed rozpoznaniem i odrzuceniem przez układ immunologiczny matki. Dopiero po porodzie w kontakcie z antygenami środowiska zewnętrznego układ immunologiczny dziecka dojrzewa i zmienia się profil odpowiedzi na Th1-zależny.

Miejscem kontaktu komórek immunokompetentnych z antygenami środowiskowymi są błony śluzowe układu pokarmowego i oddechowego oraz skóra. Już w trakcie porodu dochodzi do zasiedlenia bakteriami błon śluzowych i skóry noworodka. Tak wczesna kolonizac...

Do góry