Nowości

Psychiatria: dzieci i młodzieży Sen, chronotyp i higiena snu

Dr n. med. Iwona Makowska

Wyższy poziom lęku i objawów depresyjnych związany był z częstszymi zaburzeniami snu u dzieci zdrowych i z ADHD, ale nie ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia snu są często występującym problemem wśród dzieci zarówno z zespołem hiperkinetycznym (ADHD), jak i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Autorzy badania zebrali ustrukturyzowane wywiady z użyciem kwestionariuszy do oceny występowania zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, a także do oceny zaburzeń snu od rodziców dzieci w wieku 6-12 lat. Dane uzyskano od 358 uczestników, z czego 243 stanowiły dzieci zdrowe, z grupy kontrolnej. W grupie badanej znalazło się 112 dzieci, w tym 44 z diagnozą ADHD i 68 z diagnozą ASD. Celem badania była ocena wzorca snu w poszczególnych grupach, związek zaburzeń snu z higieną snu i chronotypem, a także potencjalna zależność między zaburzeniami snu w ADHD i ASD z współwystępującymi objawami depresyjnymi lub lękowymi. Autorzy próbowali również ocenić, w jakim stopniu związek zaburzeń snu z chronotypem i higieną snu jest moderowany przez współwystępujący lęk lub objawy depresyjne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Wiadomo, że dobrej jakości sen stanowi ważny element w życiu każdego człowieka, niezależnie od wieku. W okresie rozwojowym jest on szczególnie [...]

Do góry