Nowości

Osteoporoza: Pijcie mleko, seniorzy

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Szklanka mleka dziennie zmniejsza ryzyko złamania o 8 proc.

Powraca pytanie, czy picie mleka jest korzystne dla osób starszych. Dość rozpowszechniony jest mit, że mleko szkodzi, co wynika z mylenia pojęć „szkodliwość” i „nietolerancja”. Brak lub niedobór laktazy powoduje bowiem niemożliwość jego przyswajania. Niemniej rola podaży wapnia wydaje się bezsporna dla prawidłowego stanu metabolizmu szkieletu. Jest wiele publikacji wskazujących, że spożycie wapnia jest zbyt niskie także w polskiej populacji. Znacznie trudniej jest wykazać, że niedobory dietetyczne powodują zwiększone ryzyko występowania złamań. Stąd wartościowe dane wnosi omawiana praca autorów amerykańskich.

Do góry