Bez mojej zgody

Wstrząsnąć decydentami

O tym, dlaczego lekarze powinni uświadamiać pacjentom z alergią zagrożenie wstrząsem anafilaktycznym i konieczność posiadania ampułkostrzykawek z adrenaliną, mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, kierownik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Opracowała: Iwona Dudzik

Polskie Towarzystwo Alergologiczne walczy o rozwiązanie problemu ampułkostrzykawek z adrenaliną. W Polsce z powodu wstrząsu anafilaktycznego spowodowanego alergią na pokarmy, leki lub jad owadów błonkoskrzydłych co roku umiera ponad 100 osób. Liczby te w naszym przekonaniu są niedoszacowane. Zdarza się, że wstrząs anafilaktyczny jest pierwszym i jedynym objawem alergii. Jeśli z tego powodu dojdzie do nagłej śmierci, przy braku wcześniejszego wywiadu, taka sytuacja nie zawsze jest rozpoznana i wymyka się statystykom. Zwykle odnotowuje się wtedy zgon z powodu zatrzymania krążenia i niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Szczególnie ważna naszym zdaniem jest dostępność adrenaliny w szkołach. Dlaczego? Obecnie ok. 10 proc. uczniów cierpi na alergię na pokarmy. Z tej grupy co najmniej 10 proc. jest zagrożone wstrząsem anafilaktycznym. Taka sytuacja może się zdarzyć w każdej szkole w dowolnej chwili.

I rzeczywiście się zdarza.

Trzeba szkolić nauczycieli

Rodzice dzieci, które już takiego wstrząsu doznały, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Piszą do mnie jako prezydenta PTA dramatyczne listy, bo choć wyposażyli już dziecko w ampułkostrzykawkę, wiedzą, że ono samo sobie adrenaliny nie poda. Nie mogą jednak liczyć na pomoc nauczycieli, bo ci wzbraniają się przed tego typu czynnościami medycznymi. Rodzice usilnie proszą o interwencję.

Choć zwracaliśmy się już w tej sprawie do decydentów, na razie brak konkretnych decyzji.

Głównym problemem jest stanowisko MEN. Resort edukacji uważa, że nie można obciążać nauczycieli obowiązkiem udzielania pomocy dzieciom w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Według MEN to Ministerstwo Zdrowia powinno zagwarantować uczniom odpowied...

To oznacza, że pracownicy oświaty powinni zostać przeszkoleni, aby nie odczuwali dyskomfortu, że podając adrenalinę, mogą zrobić coś źle i zaszkodzić dziecku. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie ma takiej możliwości – podanie adrenaliny w zalecanej d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Koniecznie ampułkostrzykawka

Aby wyjść naprzeciw problemowi, jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, zapewniłem resort, że jesteśmy gotowi przeszkolić wszystkich nauczycieli w Polsce, którzy będą [...]

Coraz więcej nadwrażliwości

Konieczne będzie jednak wsparcie ze strony wszystkich lekarzy. Powinni oni edukować pacjentów i uświadamiać im, że jeśli wystąpiła reakcja alergiczna, np. [...]

Tajne, więc niebezpieczne

W Polsce sytuacja jest odwrotna. Wszelkie informacje o stanie zdrowia dzieci traktowane są jako tajne, a ich ujawnianie jest wręcz przestępstwem. [...]
Do góry