Interpretacja przepisów

Refakturowanie kosztu zużycia mediów przy najmie

Edyta Szewerniak-Milewska

Jestem lekarzem. Jako spółka prowadzimy NZOZ i w tym celu wynajmujemy pomieszczenia w budynku, który jest własnością gminy. Za korzystanie z mediów gmina wystawia nam fakturę. W jej treści podano kwotę brutto, a gmina dolicza jeszcze raz 23 proc. VAT do tej kwoty. W praktyce płacimy dwukrotnie 23 proc. VAT od zużytych mediów. Ostatnio w internecie przeczytałem, że jest to nieprawidłowe i można dochodzić zwrotu nadpłaconego podatku od gminy, która może jedynie doliczać sobie pewną kwotę za usługę przefakturowania.

Właściwe rozliczanie mediów w przypadku wynajmu nieruchomości przez wiele lat budziło wątpliwości. Trwały dyskusje m.in. o tym, czy media muszą być rozliczane łącznie z usługą najmu czy tylko odrębnie i refakturowane na najemców (z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla mediów). W końcu wypowiedział się na ten temat TSUE (w wyroku z 16 kwietnia 2015 roku w sprawie C-42/14), a potem NSA (m.in. w wyroku z 10 lipca 2015 roku, sygn. I FSK 944/15). Obecnie organy podatkowe uznają, że media mogą być rozliczane odrębnie od najmu, pod warunkiem że wielkość ich zużycia jest określana na podstawie wskazań liczników.

W pytaniu czytelnika jest mowa o refakturowaniu kosztu mediów, który gmina obciąża dodatkowo podatkiem VAT. Czy może tak robić? Zdania doradców podatkowych są podzielone. Część z nich bowiem uważa, że obowiązuje zasada swobody umów i sposób ustala...

Do góry