Kraj

Gratulacje, gratulacje!

Iwona Konarska

Prof. Ewa Kuligowska i prof. Eric Van Cutsem otrzymali tytuł doktorów honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystości odbyły się dzień po dniu (26 i 27 czerwca 2018 roku) na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prof. Kuligowska została uhonorowana za ogromny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z WUM. Recenzenci (prof. Ewa Radwańska, prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska i prof. Leszek Królicki) zgodnie wskazali na wybitny wkład prof. Kuligowskiej w rozwój technik ultrasonograficznych i we współtworzenie ultrasonografii zabiegowej, zwłaszcza w obszarze narządów miednicy małej.

Do góry