Kraj

Lekcja leczenia otyłości

Monika Stelmach

Zinicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wystartował program certyfikacji lekarzy i akredytacji ośrodków, które chcą prowadzić terapię otyłości. Środowisko medyczne od lat zwraca uwagę, że w Polsce leczy się powikłania otyłości, a nie jej przyczyny.

Na świecie w ostatnich latach powstała specjalizacja z obesitologii i opracowywane są programy leczenia otyłości. W Polsce, mimo wieloletnich starań PTBO, nie udało się przekonać MZ do zorganizowania systemu specjalistycznego leczenia otyłości. Program to zalążek szkolenia specjalizacyjnego i kompleksowej opieki nad chorymi na otyłość. Uczestniczy w nim już blisko tysiąc lekarzy.

Aby uzyskać certyfikat PTBO, lekarz powinien przystąpić do szkolenia internetowego, którego program obejmuje: siedem wykładów online, z których każdy kończy się testem. Zaliczenie wszystkich testów pozwala na zdobycie dokumentu poświadczającego umiejętności z zakresu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości.

Do góry