Made in poland

Jednoczesna transplantacja serca i wątroby

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: prof. Mariusz Kuśmierczyk

W Instytucie Kardiologii w Aninie przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce jednoczesną transplantację serca i wątroby. Chory ze schyłkową niewydolnością serca otrzymał narządy od jednego dawcy. W ciągu ostatnich pięciu lat w Europie wykonano tylko sześć takich przeszczepień.

Operację wykonały dwa ściśle współpracujące ze sobą zespoły chirurgów: z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie. Zabieg implantacji serca przeprowadził zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Mariusza Kuśmierczyka w składzie: dr n. med. Jerzy Lichomski, lek. Mateusz Kuć, serce pobrał dr n. med. Krzysztof Kuśmierski, anestezjolodzy to: dr n. med. Ewa Sitkowska-Rysiak, lek. Małgorzata Jasińska oraz perfuzjonista mgr Jarosław Szymański. Procedurę pobrania serca koordynował lek. Adam Parulski.

Zabieg przeszczepienia wątroby przeprowadził zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Krzysztofa Zieniewicza w składzie: dr hab. med. Krzysztof Dudek, dr n. med. Marcin Kotulski, dr n. med. Maciej Krasnodębski i lek. Aneta Skowrońska-Pietkun.

Zespół kardioanestezjologów podczas zabiegu merytorycznie wsparł specjalista w zakresie anestezjologii transplantacyjnej wątroby i intensywnej terapii dr n. med. Grzegorz Niewiński. Wątroba została pobrana przez dr. hab. med. Michała Grąta i Karolinę Kiełek. Procedurę jej pobrania i przeszczepienia koordynował mgr Krzysztof Zając.

Pacjent czekał pół roku

Operowanym pacjentem był 50-letni mężczyzna, u którego amyloidoza transtyretynowa (wrodzona choroba genetyczna wątroby) doprowadziła do kardiomiopatii, czyli uszkodzenia mięśnia sercowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czas i koordynacja

Informacja, że na Dolnym Śląsku są do pobrania serce i wątroba odpowiednie dla oczekującego na zabieg pacjenta, dotarła 30 sierpnia. Po [...]

Przeszczepów będzie więcej

Jak na tak trudny zabieg (jednoczesne przeszczepienie dwóch narządów), trwał on dość krótko, bo ok. 7 godzin. Zaczął się o 19.15, [...]

Do góry