Błędne koło terapii

Czy zawsze możemy ufać badaniom obrazowym?

Prof. dr hab. med. Krzysztof Preis1

Opracowała: Olga Tymanowska

1Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny

Portret pacjentki, która się do mnie zgłosiła

Pacjentka w pierwszej ciąży, 35 lat, zgłosiła się do Kliniki Położnictwa GUMed, zgodnie z terminem, z powodu rozpoczętego porodu. Z chorób współistniejących – cukrzyca ciężarnych wyregulowana na diecie. Wywiad rodzinny negatywny.

Poród odbył się drogami natury, fizjologicznie z nacięciem i szyciem krocza. Kobieta urodziła noworodka o masie 3500 g. Po porodzie czuła się dobrze.

Nie zawsze objawy połogu tłumaczą wszystkie dolegliwości. Pacjentka urodziła zdrowe dziecko. Poród był fizjologiczny, terminowy. Przebieg prawidłowy, niepowikłany. Dolegliwości, które nagle wystąpiły, są zagadką medyczną, której dotychczas nikomu nie udało się rozwikłać.

W trzeciej dobie połogu nagle pojawił się silny ból po prawej stronie podbrzusza. Ból utrzymywał się szczególnie przy próbie chodzenia i nie ustępował po lekach przeciwbólowych (paracetamol, ibuprofen). Pacjentka nie zgłaszała problemów z wypróżnianiem. W badaniu palpacyjnym piersi były twarde i bolesne. Dno macicy badano na wysokości P/2 – nieco tkliwe. Nad dnem macicy był wyczuwalny opór. Krocze goiło się prawidłowo. Odchody z macicy były surowiczo-krwiste, w prawidłowej ilości. Brzuch miękki, tkliwy, słabo zaznaczone objawy otrzewnowe po prawej stronie. Zlecono wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i ocenę stężenia elektrolitów. Podwyższone wykładniki stanu zapalnego (CRP 32 mg/L). Pozostałe wyniki laboratoryjne były niejednoznaczne, o odchyleniach typowych dla połogu.

Wykonano USG, które uwidoczniło zmianę ok. 6 cm mogącą odpowiadać skręconej szypule jajnika prawego lub krwiakowi. Zlecono wykonanie stężenia elektrolitów, fibrynogenu (6500 g/L) i D-dimerów (4000 g/L). Nieco podwyższone parametry wykrzepiania w połogu nie powinny być powodem do niepokoju.

Ból cały czas był silny, nie ustępował po lekach przeciwbólowych. Pacjentka skarżyła się na trudności z wypróżnianiem. Podjęto decyzję o konsultacji chirurgicznej. Specjalista wykluczył zapalenie wyrostka robaczkowego i inne możliwe patologie chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Portret pacjentki, która się do mnie zgłosiła

Pacjentka w pierwszej ciąży, 35 lat, zgłosiła się do Kliniki Położnictwa GUMed, zgodnie z terminem, z powodu rozpoczętego porodu. Z chorób [...]

Wcześniej popełnione błędy

1. Pacjentka powinna być wcześniej operowana. Wiemy to ex post. Opóźniona diagnoza i nie dość wczesna interwencja chirurgiczna były związane z [...]

Jaka jest lekcja z tej historii

Nie można w każdym przypadku wiązać dolegliwości bólowych z przebytą ciążą, porodem i okresem połogu. Zawsze należy poszukiwać przyczyny bólu, szczególnie [...]
Do góry