Moim zdaniem

Kusi papieros w kształcie błyszczyka

Opracowała: Irena Fober

Z 26,5 do 21,6 proc. zmniejszył się w ciągu czterech lat odsetek młodzieży w wieku 13-15 lat, która podjęła próby palenia papierosów.

33 proc. – tyle młodych ludzi paliło e-papierosy.

Dr hab. Anna Kowalewska,

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Uniwersytet Warszawski

W tym roku odbyła się kolejna edycja prowadzonych co cztery lata badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży w wieku 11, 13, 15 lat HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Baza danych jest już skompletowana, teraz jesteśmy na etapie opra...

W Polsce zjawisko to jest bardzo dynamiczne. Wcześniejsze analizy trendów wykazały, że systematycznie zmniejszały się różnice w odsetkach chłopców i dziewcząt kiedykolwiek w życiu palących tytoń. Obecnie wśród młodzieży 11-15 lat nie ma już różnic...

Do góry