Pytanie prawne

Pytanie prawne

Pacjent wystąpił o wgląd do dokumentacji medycznej (zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową). Jakież było moje zdumienie, gdy zamiast lektury i ewentualnych notatek, zaczął robić zdjęcia stron. Chciałem mu zwrócić uwagę, że to niedopuszczalne, ale nie wiedziałem, na jakie przepisy się powołać. A może pacjent miał prawo robić zdjęcia?


Pacjent miał prawo robić zdjęcia swojej dokumentacji medycznej.

Zagadnienie dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej zostało uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[1] oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia[2]. Zgodnie z art. 23 p.p.u. pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Ustawa szczegółowo określa sposób, w jaki dokumentacja medyczna może zostać udostępniona. Możliwości sprowadzają się obecnie do wglądu do dokumentacji oraz do baz danych w miejscu udzielenia świadczenia zdrowotnego, sporządzenia wyciągu, odpisu, k...

Do góry