Podatki

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie z mocy prawa przekształcone w prawo własności tych gruntów. Z przekształcenia skorzystają m.in. przedsiębiorcy (w tym lekarze), którzy mają zarejestrowaną firmę pod adresem zamieszkania, oraz właściciele lokali użytkowych w budynku mieszkalnym i wszyscy właściciele mieszkań w budynkach na działkach objętych użytkowaniem wieczystym. Dla właścicieli mieszkań i domów oznacza to koniec podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste i niższe wydatki.

Do góry