Nowości

Kardiologia: Kłopotliwe krwawienie

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Wykazano, że przebyty epizod niewielkiego krwawienia w przebiegu leczenia przeciwzakrzepowego nie wiązał się ani z ryzykiem poważnego krwawienia w przyszłości, ani z ryzykiem powikłań kardioembolicznych.

Autorzy omawianego badania analizowali, jak na rokowanie pacjentów z migotaniem przedsionków wpływa epizod nieistotnego klinicznie krwawienia, zdefiniowanego jako krwawienie kłopotliwe, ale niewymagające interwencji medycznej. Opracowano pod tym kątem dane 6771 pacjentów włączonych do prospektywnego rejestru ORBIT-AF (Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation). Pacjenci włączeni do rejestru byli w wieku 61-81 lat (średnia 75 lat), wśród badanych było 42,5 proc. kobiet. Wizyty pacjentów były planowane co ok. 6 miesięcy, a średni okres obserwacji badanej grupy wynosił 1,5 roku (łącznie przeanalizowano 18 560 wizyt). Przy użyciu modelu regresji logistycznej oceniano, czy przebyty epizod kłopotliwego krwawienia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poważnego krwawienia oraz ryzykiem udaru mózgu lub zatorowości systemowej w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Obserwacja autorów badania jest bardzo istotna, ma duże przełożenie na praktykę kliniczną. Z jednej strony pokazuje, że incydenty nieistotnych krwawień są [...]

Do góry