Nowości

Osteoporoza: Pacjenci po przeszczepieniu nerki a ryzyko złamań

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Chorzy po transplantacji znajdują się w grupie dużego ryzyka złamań, a czynnikami zmniejszającymi to zagrożenie jest jak najwcześniejsze odstawienie glikokortykosteroidów oraz stosowanie bisfosfonianów.

Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek mają powikłania ze strony układu kostnego określane mianem osteodystrofii nerkowej. To wieloczynnikowe zaburzenie szkieletu ma różne postaci, ale wspólnym mianownikiem jest zwiększone zagrożenie złamaniami. Teoretycznie można założyć, że po udanej transplantacji nerki skutki szkieletowe choroby nerek powinny ustąpić.

Pytanie czy tak istotnie jest?

Do góry