Nowości

Dermatologia: Nowa terapia łysienia androgenowego

Lek. Paweł Traczewski

Wykazano wysoką skuteczność i dobrą tolerancję miejscowej terapii preparatem będącym połączeniem 0,25-proc. finasterydu i 3-proc. minoksydylu.

Łysienie androgenowe (androgenic alopecia – AGA) jest najczęstszą przyczyną utraty włosów u dorosłych. Podstawowymi lekami o potwierdzonej skuteczności w leczeniu AGA u mężczyzn są inhibitor 5α-reduktazy: finasteryd w dawce 1 mg dziennie i miejsco...

W randomizowanym badaniu wzięło udział 40 mężczyzn w wieku 18-60 lat z łysieniem androgenowym. Pacjentów losowo podzielono na grupę leczoną przez 24 tygodnie połączeniem finasterydu z minoksydylem i grupę z minoksydylem. Pierwszorzędowym punktem k...

Do góry