Nowości

Psychiatria: Najpierw masa

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Wyniki badania przeprowadzonego przez koreańskich naukowców wykazały, że mężczyźni o mniejszej masie mięśniowej są znacznie bardziej narażeni na depresję od swoich bardziej umięśnionych rówieśników.

Wiadomo, że masa mięśniowa zmniejsza się z wiekiem, z czym wiąże się zwiększone ryzyko występowania anomalii metabolicznych i naczyniowych. Niewiele jest jednak badań poświęconych związkom pomiędzy masą mięśniową a częstością występowania depresji...

Autorzy zastanawiali się, czy wyjaśnieniem tego związku nie jest większa aktywność fizyczna w grupie osób o większej masie mięśniowej, jednak uwzględnienie tej zmiennej nie spowodowało zmiany końcowego wyniku. Nie stwierdzono także istotnego związ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Wynik badania jest interesujący, ale trudny do interpretacji. Hipoteza dotycząca innych przyczyn depresji u mężczyzn i kobiet jest bardzo ciekawa, jednak [...]

Do góry