Flesz

Flesz

IKA

Kłopotliwe podwyżki

Organizacje pracodawców i związki zawodowe domagają się dodatkowych środków z budżetu państwa na zrekompensowanie szpitalom kosztów podwyżek. W liście do ministra zdrowia zaapelował o to dyrektor jednego ze szpitali. List został upubliczniony przez OZZL.Kłopot pojawił się wraz z wprowadzeniem podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy specjalistów do 6750 zł brutto. W tym konkretnym szpitalu dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze wynosiło około 4400 zł brutto. Podwyżką zostało objętych czterech lekarzy. Jednocześnie 120 lekarzy specjalistów świadczy usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne. Fakt podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy pracujących na umowach o pracę spowodował oburzenie, że zostali pominięci. W ocenie lekarzy kontraktowych, ich obecne wynagrodzenie jest mniej korzystne niż kwoty, które mogliby uzyskać po zmianie formy zatrudnienia na umowę o pracę, w związku z tym oczekują od dyrekcji podwyżek, czego ustawa nie reguluje.Dyrekcja szpitala zaproponowała podwyżki lekarzom kontraktowym, jednak kwota nie była satysfakcjonująca dla lekarzy. Specjaliści oczekują stawek w wysokości 61 zł brutto za godzinę w ramach godzin przedpołudniowych, 98 zł brutto w ramach dyżurów w dni powszednie i 111 zł za godzinę w dni wolne od pracy. Obecnie obowiązujące stawki są dużo niższe.Problemem jest także finansowanie dyżurów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jerzy Zięba – kolejny pozew

– Zięba na swoich kanałach internetowych twierdził, że podając dzieciom szczepienia, wstrzykuję im truciznę. Był to odwet za to, że pozwałem [...]

Nieobliczalna sieć

Organizacja zrzeszająca pracodawców liczyła, że Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ dokonają ewaluacji i korekty funkcjonowania sieci w oparciu o twarde dane. Niestety, [...]

Wypadek ze stetoskopem

GUS podał dane na temat liczby poszkodowanych podczas wypadków w pracy w 2017 roku. Opieka zdrowotna znalazła się na początku listy [...]
Do góry