Absolwenci

Zwracam uwagę, że nie wywiązujecie się z zobowiązań

O akcjach jako reakcji z Marcinem Sobotką, przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL, rozmawia Irina Nowochatko-Kowalczyk

MT: Po wielkim proteście rezydentów i specjalistów tylko część postulatów wcielono w życie. Jakie są obecne priorytety?


Marcin Sobotka:
Priorytetem PR OZZL i moim osobistym – jako przewodniczącego – jest dopilnowanie, aby wszystkie zapisy z lutowego porozumienia zostały zrealizowane. Przed nami jest wiele pracy w kilku obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, a mianowicie wprowadzenie zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, gdzie chcemy uregulować prawo pracy i kwestie związane z PES. Kolejnym obszarem jest dla nas zmiana pokoleniowa w samorządzie lekarskim i OZZL. Chcemy, aby więcej młodych lekarzy pracowało na rzecz swoich kolegów w izbach lekarskich i oddziałach terenowych OZZL, żeby aktywnie działali w sprawie poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.


MT: Mówi się wręcz o „gorącej zimie”. Co to oznacza oraz jakie działania są planowane na najbliższe miesiące?


M.S.:
Wszystko zależy od tego, jakie kroki będzie podejmowało Ministerstwo Zdrowia. My jesteśmy stroną społeczną i reagujemy dopiero w sytuacji, kiedy decyzje podejmowane na szczeblu rządowym uderzają w lekarzy i cały system opieki zdrowotnej. PR OZZL włączy się w akcję, która będzie polegała na zwróceniu uwagi resortowi zdrowia i MRPiPS na to, że wprowadzanie e-ZLA w formie przymusu od 1 grudnia 2018 roku jest błędem i uderzy przede wszystkim w pacjentów. Lekarze mają wydawać tylko orzeczenia dotyczące niezdolności do pracy, tak stanowi prawo. Jako środowisko działamy na rzecz ZUS, wypisując zwolnienia lekarskie ZUS ZLA i nie otrzymujemy z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli rząd chce wprowadzić system elektroniczny, my temu przyklaskujemy, ale najpierw Ministerstwo Zdrowia musi wszystkich lekarzy zaopatrzyć w tablety bądź laptopy, przeszkolić ich z wypisywania e-ZLA i zagwarantować w całej Polsce stabilne łącze internetowe. Przerzucenie tego na barki lekarzy i placówki medyczne jest kolejną bylejakością legislacyjną resortu zdrowia i tego rządu. Jako PR OZZL przygotowujemy też inne akcje, które rozpoczną się na początku 2019 roku i będą miały na celu zwrócenie uwagi rządzących, że nie wywiązują się z zawartego z nami porozumienia.

Do góry