Podatki

Zajrzą na konta bankowe

Edyta Szewerniak-Milewska

Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała jeszcze szerszy dostęp do informacji o podatnikach. Banki i inne instytucje finansowe nie będą już mogły odmówić naczelnikom urzędów skarbowych przekazania informacji o ich kontach.

Znowelizowana ustawa doprecyzowuje przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Wynika z nich, że urzędnicy będą mogli pozyskać informacj...

Do góry