Podatki

Dofinansowanie obciążone VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Informatyzacja ochrony zdrowia staje się faktem. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że od obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich nie ma już odwrotu, zachęcają lekarzy rodzinnych do składania do wojewódzkich oddziałów NFZ wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do ich wystawiania. Można więc mówić o preferencyjnym traktowaniu inwestycji informatycznych w ochronie zdrowia.

Z drugiej jednak strony organy skarbowe stoją na stanowisku, że nie ma możliwości obniżenia kosztu tych inwestycji o podatek VAT, jeżeli zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczeń zwolnionych z VAT. Potwierdził to ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 października 2018 roku (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.643.2018.1.RH).

Do góry