Nowości

Osteoporoza: Jak zapobiegać kolejnym złamaniom osteoporotycznym?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

W przebiegu osteoporozy dochodzi do złamań w wyniku niewielkiego urazu, zwykle upadku z wysokości własnego ciała. Osoby ze złamaniem zalicza się do grupy wysokiego ryzyka, gdyż w ciągu 2-3 lat u ok. 50-70 proc. spośród nich dojdzie do kolejnego złamania. Z tego powodu opracowano system zapobiegania kolejnym złamaniom, zwany Fracture Liaison Service (FLS) – serwis łącznika złamaniowego.

Kluczową rolę w realizacji programu odgrywa tzw. łącznik złamaniowy, czyli osoba nadzorująca proces diagnostyczno-leczniczy mający na celu zapobieganie kolejnym złamaniom. Istnieje wiele modeli systemu FLS dopasowanych do lokalnych warunków i systemu organizacyjnego opieki zdrowotnej. Także skuteczność mierzona odsetkiem złamań jest różna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Projekty FLS są prowadzone od kilku dekad. Ich skuteczność jest bardzo różna, niemniej można generalnie stwierdzić, że jest to dobra droga [...]

Do góry