Dietetyka

100-proc. sok owocowy a zdrowie metaboliczne

Zredagowała: Marta Radomska

Istnieje przekonanie, że 100-proc. sok owocowy, ze względu na obecność cukrów prostych i niską zawartość błonnika, a także płynną konsystencję, może mieć negatywny wpływ na kontrolę stężenia glukozy w surowicy krwi i masę ciała.

Jednak te poglądy opierają się raczej na przypuszczeniach niż na solidnych dowodach naukowych. W poniższym artykule dokonano przeglądu ostatnich badań analizujących wpływ spożycia soku owocowego na wybrane parametry metaboliczne.

Kontrola glikemii i ryzyko rozwoju cukrzycy

W ostatniej metaanalizie (Murphy i wsp., 2017)[1] zebrano dane z 18 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT) obejmujących łącznie 960 osób dorosłych i analizujących wpływ spożycia 100-proc. soku owocowego na wybrane parametry kontroli glikemii. Duża część badanej populacji miała nadwagę lub zaburzenia metaboliczne, takie jak hipercholesterolemia lub cukrzyca typu 2 (CT2).

W porównaniu z grupą kontrolną, spożycie 100-proc. soku owocowego nie miało istotnego wpływu na stężenie glukozy na czczo, wskaźnik HOMA-IR,[2] stężenie insuliny i poziom hemoglobiny glikowanej (marker długotrwałego wyrównania stężenia glukozy). Uzyskane wyniki sugerują, że spożycie 100-proc. soku owocowego ma neutralny wpływ na kontrolę glikemii.

W innej metaanalizie (Wang i wsp., 2014)[3] zebrano 12 RCT obejmujących 412 osób dorosłych z otyłością, czynnikami ryzyka rozwoju CT2 lub choroby sercowo-naczyniowej. W połowie analizowanych badań spożycie soku owocowego wynosiło 400 ml dziennie lub więcej. Jednak wyniki były podobne do tych uzyskanych w poprzedniej metaanalizie. Zaobserwowano, że spożycie 100-proc. soku owocowego nie wpłynęło znacząco zarówno na poziom glukozy na czczo, jak i na stężenie insuliny.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kontrola glikemii i ryzyko rozwoju cukrzycy

W ostatniej metaanalizie (Murphy i wsp., 2017)[1] zebrano dane z 18 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT) obejmujących łącznie 960 osób dorosłych [...]

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Zespół metaboliczny (ZM) – Silveira i wsp.[7] (2015) przeprowadzili badanie, w trakcie którego ochotnicy pili codziennie przez 8 tygodni 100-proc. czerwony [...]

Wnioski

Wyniki badań sugerują, że spożycie 100-proc. soku owocowego, szczególnie soku pomarańczowego:

Do góry