Nowości

Położnictwo: Urazowy poród siłami natury

Lek. Elżbieta Świeściak

Położniczy uraz zwieracza odbytu (Obstetric anal sphincter injury, OASI) wikła 4-6,6 proc. porodów pochwowych. Częstość znaczących poporodowych urazów dna miednicy jest znacznie wyższa niż ogólnie przyjęta, a wiele z nich pozostaje ukrytych. Chociaż porodowe obrażenia pochwy i krocza są klinicznym markerem oderwania przyczepu mięśnia łonowo-odbytniczego od górnego ramienia kości łonowej, to rozpoznanie tego urazu w chwili porodu jest trudniejsze niż rozpoznanie OASI. Uraz dźwigacza odbytu powstaje najczęściej podczas porodu pochwowego pierwszego dziecka i jego częstość szacuje się na 10-36 proc. Porodowy uraz dźwigacza może również występować jako nieodwracalne rozciągnięcie kompleksu dźwigacza odbytu, określane mianem mikrourazu definiowanego jako zwiększenie pola powierzchni rozworu dźwigaczy o ponad 20 proc. podczas parcia, co czyni tę powierzchnię równą lub większą niż 25 cm2.

Wykrywalność poporodowych urazów dna miednicy poprawiła się dzięki włączeniu do diagnostyki poporodowego obrazowania ultrasonograficznego, jednak przedporodowa predykcja urazu nadal pozostaje wyzwaniem. Bardziej użyteczną metodą zmniejszania częst...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Cytowana publikacja jest pierwszą, którą poświęcono identyfikacji przedporodowych czynników prognostycznych bezurazowego porodu pochwowego. Wcześniejsze badania wskazały kilka możliwych czynników predysponujących do [...]

Do góry