Made in poland

Implantacja stentgraftu z obrazowaniem holograficznym naczyń

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: lek. Natalia Wrzesińska

Lekarze z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń WUM, kierowanej przez prof. dr. hab. med. Zbigniewa Gałązkę, przeprowadzili drugą i trzecią w Polsce, a także na świecie implantację stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej przy wykorzystaniu gogli rozszerzonej rzeczywistości – obrazowania holograficznego 3D naczyń pacjenta. Operacje odbyły się 25 października 2018 roku.

Kilka dni wcześniej zabieg wszczepienia stentgraftu do tętniaka aorty brzusznej z pomocą technologii polskiej firmy MedApp wykonano po raz pierwszy na świecie w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Dwa innowacyjne zabiegi w Warszawie przeprowadził zespół medyczny w składzie: dr n. med. Małgorzata Szostek, dr n. med. Wawrzyniec Jakuczun, lek. Natalia Wrzesińska i lek. Sebastian Willenberg; anestezjolodzy: lek. Remigiusz Gelo, lek. Barbara Kazanecka i lek. Zuzanna Rosa; radiolodzy: lek. Anna Rychlińska i lek. Alicja Myślińska oraz instrumentariuszki: Edyta Gnich i Ewelina Kamińska. Od strony technicznej czuwali Bartosz Machura i Krzysztof Janc z firmy MedApp z Krakowa, która stworzyła pionierską aplikację pozwalającą obserwować w dowolnym miejscu i ułożeniu hologram z rekonstrukcją trójwymiarową naczyń pacjentów.

Do góry