Podatki

Ulga na ocieplenie domu

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 2019 roku wydatki na termomodernizację domu można odliczyć od dochodu – jest tak dzięki nowelizacji przepisów podatkowych, w których wprowadzono ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Odliczeniu podlegają wszystkie wydatki na term...

Do góry