Pytanie prawne

Pytanie prawne

Zaraz za e-zwolnieniami pojawiły się kontrole ZUS. Mam kilka, powodem jest zgłoszenie złożone przez pracodawcę. Moje wątpliwości są następujące: Komu w ZUS mogę przekazać dokumentację medyczną? Jaką jej część?

Odpowiedź na powyższe wątpliwości warto zacząć od przypomnienia, że od 1 grudnia 2018 roku zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, czyli tzw. potocznie mówiąc zwolnienia, mogą być wystawiane co do zasady jedynie w postaci elektronicznej. Zwolnienie takie jest wystawiane zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako ZUS) i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Osoba wystawiająca zwolnienie jest zobowiązana przekazać je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

W związku z nowymi obowiązkami można spodziewać się kontroli ze strony ZUS, który jest uprawniony do kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Zasady jej przeprowadzania reguluje art. 59 ustawy z dnia 25 c...

Do góry