Komunikacja

Czy Facebook odstresuje studentów medycyny?

Mateusz Guziak1
Dr n. med. Maciej Walkiewicz2

1Student kierunku lekarskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny

2Katedra Psychologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nadmierny stres negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i efektywność nauki studentów medycyny. Wydaje się, że kadra nauczycielska zwraca niewystarczającą uwagę na ich problemy adaptacyjne. Może to wynikać z pewnych barier spowodowanych różnicą pokoleń. Przy obecnej popularności mediów społecznościowych naturalnym posunięciem mogłoby być wykorzystanie ich jako narzędzi w obszarze komunikacji z młodymi ludźmi i konsolidacji na linii uczelnia-studenci.

Celem prezentowanej pracy jest dyskusja, czy i jak media społecznościowe mogą pomóc w konsolidacji na linii uczelnia-studenci medycyny. Powołujemy się m.in. na badanie, którego celem było zweryfikowanie, czy grupa wsparcia pracująca poprzez Facebooka może równie skutecznie jak konwencjonalna metoda redukować lęk i stres związane ze studiami medycznymi.

Adaptacja do studiów medycznych

Nadmierny stres i depresja są podstawowymi problemami występującymi wśród studentów medycyny. Mogą one negatywnie wpływać na proces uczenia się, zdrowie psychiczne i zwiększać prawdopodobieństwo uzależnień od substancji psychoaktywnych.[1-5]

Początek studiów medycznych jest związany z wyzwaniami.[6] Większość studentów musi zaadaptować się do nowych warunków życia, kontekstu i przestrzeni społecznej (social setting) bez wsparcia przyjaciół lub rodziny. Program nauczania wymaga zmiany podejścia do nauki i wykorzystywanych metod przyswajania wiedzy. Co więcej, środowisko uniwersytetu medycznego, które sprzyja konkurencji, negatywnie wpływa na chęć poszukiwania przez studenta wsparcia psychicznego.[7-9] Zaskakująco studenci medycyny w latach przedklinicznych są bardziej niż ich starsi koledzy skłonni do stygmatyzacji rówieśników doświadczających trudności, np. depresji.[5] Jednocześnie studenci pierwszych lat są bardziej powściągliwi w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.[10] Wydaje się też, że na początku kariery akademickiej kadra nauczycielska zwraca niewystarczającą uwagę na problemy adaptacyjne studentów. Może to wynikać np. z pewnych barier w komunikacji między pokoleniami lub innej perspektywy oceny problemów.

Studenci i media społecznościowe

Trudno nie zgodzić się z tezą, że nowe technologie na dobre zagościły w naszym codziennym życiu. Niemniej to, co dla jednych jest standardem i naturalnym następstwem, dla innych wciąż stanowi zbędną ingerencję w status quo. W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą popularność mediów społecznościowych (OSN – online social networks). Według badania CBOS z 2017 roku aż 94 proc. młodych ludzi w wieku 18-24 lat było ich zarejestrowanymi użytkownikami. Jednak tylko 38 proc. ankietowanych w wieku 45-54 i 34 proc. w przedziale 55-64 lat korzystało z tego typu portali.[11]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Adaptacja do studiów medycznych

Nadmierny stres i depresja są podstawowymi problemami występującymi wśród studentów medycyny. Mogą one negatywnie wpływać na proces uczenia się, zdrowie psychiczne [...]

Studenci i media społecznościowe

Trudno nie zgodzić się z tezą, że nowe technologie na dobre zagościły w naszym codziennym życiu. Niemniej to, co dla jednych [...]

Wyniki

Studenci stwierdzili, że wyjątkowo pożyteczne były dla nich przede wszystkim filmy z poradami od studentów wyższych lat oraz linki do zasobów [...]

Podsumowanie

W związku ze skalą problemu, jakim jest stres na uczelniach medycznych, oraz szerokim i praktycznie bezpłatnym dostępem do mediów społecznościowych, wydaje [...]

Do góry