Nowości

Położnictwo: Wiek matki a powikłania położnicze

Lek. Elżbieta Świeściak

W analizie częstości chorób współistniejących w odniesieniu do wieku matki najmniejsza chorobowość występuje wśród nastolatek i następnie zwiększa się w kolejnych grupach wiekowych. Najwyższa jest wśród matek między 45. a 54. r.ż.

Trendy socjoekonomiczne i postęp we wspomaganiu rozrodu oraz upowszechnienie tych technik przyczyniły się do realizowania planów rozrodczych w późniejszym wieku. Wiek matki > 35. r.ż. wiąże się z większym ryzykiem okołoporodowych powikłań matczynych i neonatologicznych, których częstość może różnić się u ciężarnych 35-39-letnich, 40-45-letnich i starszych.

Korzystając z danych dotyczących hospitalizacji okołoporodowej zgromadzonych w bazie The Perspective, retrospektywnie oceniono, w jakim stopniu wiek ciężarnej wpływa na ryzyko cięcia cesarskiego, stanu przedrzucawkowego, cukrzycy ciążowej i krwotoku poporodowego oraz indywidualną ciężką chorobowość matki, np. udar, zatorowość, rzucawka i wycięcie macicy. Uczestniczki badania to 36 944 292 matki, które podzielono na siedem grup wiekowych: 15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, i 45-54 lata.

Częstość krwotoków poporodowych była największa między 45. a 54. r.ż. (4,8 proc.) i następnie u nastolatek (3,3 proc.), jednak ryzyko ciężkiej chorobowości zarówno z koniecznością przetoczenia krwi, jak i bez transfuzji było największe wśród kobie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Analiza wykazała, że prawdopodobieństwo większości powikłań okołoporodowych i ciężka chorobowość były największe wśród najstarszych matek i nieznacznie większe wśród matek w [...]

Do góry