Nowości

Neurologia: Kłopotliwe przewidywanie choroby Alzheimera

Dr n. med. Piotr Warakomski

Zmiany istoty białej mózgu poprzedzają rozwój autosomalnej dominującej postaci choroby Alzheimera.

Zmiany w istocie białej mózgu są obserwowane u większości pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Jednak zaniki skroniowe poprzedzające niekiedy symptomy choroby Alzheimera nie są zmianami charakterystycznymi dla jej przedklinicznej fazy i nie mogą stanowić podstawy diagnozy, głównie z powodu braku ścisłych kryteriów diagnostyki obrazowej oraz towarzyszących najczęściej podeszłemu wiekowi zmian naczyniowych mózgowia.

W chorobie Alzheimera o wczesnym początku, występującej jako wrodzone schorzenie dziedziczone autosomalnie-dominująco, można w fazie przedklinicznej zaobserwować zmiany neuroobrazowania dotyczące mózgowia.

W niniejszej pracy autorzy oceniali nieprawidłowości istoty białej wśród 64 nosicieli mutacji; grupę kontrolną stanowiło 45 zdrowych osób. Badacze użyli wysublimowanych metod statystycznych opartych na traktografii, usiłując ustalić najwcześniejsz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Stwierdzenie, iż istotnie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto i kiedy zachoruje na chorobę Alzheimera nieraz okazuje się wiedzą bardzo kłopotliwą. Nawet [...]

Do góry