Nowości

Psychiatria: Wszyscy do ogródków!

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Wyniki badań przeprowadzonych przez japońskich naukowców wskazują, że zaangażowanie w prace ogrodowe istotnie zmniejsza ryzyko występowania depresji u osób w podeszłym wieku.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że depresja o dużym natężeniu, w jakimś momencie życia, może wystąpić nawet u 10 proc. ludzi. Z drugiej strony wiele badań dowodzi skutecznego działania przeciwdepresyjnego jasnego światła i aktywności fizycznej. Publikowano także wyniki badań wskazujących na fakt, że farmerzy (co w realiach polskich chyba należy jednak tłumaczyć na „rolnicy”) są bardziej skłonni do depresji, co na ogół tłumaczy się niemożliwym do kontrolowania wpływem czynników zewnętrznych na wyniki ich pracy lub, inaczej mówiąc, dochody.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Wyniki badań dowodzą przede wszystkim jednego – uprawianie ogródka koło domu nie ma zbyt wiele wspólnego z utrzymywaniem się z rolnictwa [...]

Do góry