Podatki

Odszkodowanie zwolnione z PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

Kwota otrzymana przez pacjentkę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie ugody pozasądowej od ubezpieczyciela, wypłacona z umowy odpowiedzialności cywilnej lekarza, jest objęta zwolnieniem z PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 22 listopada 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.487.2018.1.AK).

Sprawa toczy się od 2014 roku. Poszkodowana, lekarz oraz ubezpieczyciel prowadzą rozmowy mające na celu zawarcie trójstronnej ugody pozasądowej. Jej przedmiotem jest zakończenie przez ubezpieczyciela postępowania likwidacyjnego o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania w sprawie szkody z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza. Z kolei postępowanie karne obejmuje zarzuty przeprowadzenia przez lekarza zbędnego zabiegu chirurgicznego, a następnie planowanie i przeprowadzanie kolejnych zabiegów powodujących przedłużanie procedury leczenia oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci istotnego zeszpecenia pokrzywdzonej i zniekształcenia tkanek miękkich twarzy.

Do góry