Podatki

Prywatny samochód w kosztach praktyki

Edyta Szewerniak-Milewska

Przypominamy, że od tego roku zmieniły się zasady rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej.

Nie ma już kilometrówki, która do końca 2018 roku była podstawą rozliczania w kosztach prywatnego samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych. W zamian wprowadzono nowe rozwiązanie. Jeżeli samochód będący własnością prowadzącego dział...

Dla przykładu załóżmy, że lekarz wydał na benzynę do takiego samochodu 200 zł netto + 46 zł VAT. Do koszów zaliczy 50 proc. VAT, czyli 23 zł. Zatem (200 zł + 23 zł) x 20 proc. = 44,60 zł – i taką kwotę może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności.

Do góry