Moim zdaniem

Płacimy cenę za zamknięcie dostępu

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka1

Opracowała: Irena Fober

1Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

2,4 lekarza przypada w Polsce na 1000 mieszkańców (ostatnie miejsce w UE wg raportu Health at a Glance 2018)

3014 – tylu pacjentów rocznie przyjmuje jeden lekarz (średnia w UE to 2147 konsultacji).

Wieloletnie niedoinwestowanie systemu ochrony zdrowia i nieadekwatna wycena pracy spowodowały odwrót młodych ludzi od tak prestiżowego zawodu, jakim jest zawód lekarza. Borykamy się również z demografią. Starzenie się personelu medycznego, szczególnie dynamiczne wśród pielęgniarek, zagrozi bezpieczeństwu polskich pacjentów w wielu regionach. Bogate kraje, Norwegia czy Wielka Brytania, próbują rozwiązać problem nie tylko zwiększając limit miejsc na studiach medycznych, ale też przez import lekarzy. U nas również coraz częściej mówi się o sprowadzaniu lekarzy i personelu medycznego z krajów ościennych, głównie ze Wschodu.

Do góry