Edukacja

Zdobywanie umiejętności lekarskich

ID

Zarząd Krajowy OZZL poparł zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaproponowane ministrowi przez zespół utworzony w wyniku porozumienia między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL.

Do jednej zmiany związek ma zastrzeżenia – chodzi o sposób zdobywania umiejętności lekarskich. W ocenie OZZL proponowany w ustawie sposób ich nabywania jest niepotrzebnie sformalizowany. – Spowoduje to faktyczne utrudnienie nabywania umiejętności przez lekarzy, czego skutkiem będzie ograniczenie dostępności określonych świadczeń objętych zakresem tych umiejętności – ostrzega Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

Do góry