Pytanie prawne

Pytanie prawne

Do tej pory w SP ZOZ w poradni dermatologicznej pracowałem wspólnie z pielęgniarką lub położną jako pomocą w rejestracji itd.

Pytanie – kto może być asystentem lekarza podczas przyjmowania pacjentów?

Czy może być to osoba pracująca w szpitalu jako rejestratorka, pomoc stomatologiczna, czy inna osoba bez jakiegokolwiek kontaktu z medycyną do tej pory, po jakimś przeszkoleniu lub bez przeszkolenia?

Odpowiadając na powyższe pytanie przyjmujemy, że wsparcie lekarza przy przyjmowaniu pacjentów obejmuje proces rejestracji i związane z tym czynności o charakterze organizacyjno-administracyjnym, nie zaś asystowanie przy czynnościach o charakterze stricte medycznym. 

Na początku warto zauważyć, że wymogi prawne w zakresie minimalnego wykształcenia i doświadczenia personelu placówki medycznej mogą być różne w zależności od przyjętej formy wykonywania działalności leczniczej.

Do góry