Podatki

Wspólne rozliczanie nie zawsze korzystne

Edyta Szewerniak-Milewska

Wobec powszechnie panującej opinii, że wspólne rozliczanie się małżonków zawsze jest korzystniejsze niż samodzielne, bo pozwala na wykazanie w zeznaniu rocznym niższego podatku, zwracamy uwagę, że warto podejść do tego indywidualnie i sprawdzić, czy faktycznie także w naszym przypadku tak jest.

Podatnicy, co do zasady, rozliczają się odrębnie, jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 2 tej ustawy) zezwalają na wspólne rozliczanie się małżonków, pod warunkiem że przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i mieli wspólność majątkową oraz oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ich dochody po dokonaniu przysługujących im odliczeń się sumuje, a podatek określa w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Do góry