Podatki

Zakup samochodu od lekarza się opłaca

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli lekarz jest podatnikiem zwolnionym z VAT, to osoba kupująca od niego samochód (środek trwały w jego działalności) nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2019 roku (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.285.2018.2.SK).

Wnioskował o nią podatnik (osoba fizyczna), który kupił samochód osobowy od lekarza prowadzącego działalność gospodarczą w ramach praktyki indywidualnej. Lekarz był zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT. Na potwierdzenie sprzedaży wystawił rachunek na kwotę 40 tys. zł.

Do góry