Nowości

Kardiologia: Suplementy diety w leczeniu nadciśnienia

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Pewne produkty ziołowe lub przyprawy mogą mieć potencjalną wartość wspomagającą w profilaktyce lub terapii nadciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze jest najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Związek nadciśnienia tętniczego z powikłaniami sercowo-naczyniowymi w postaci udaru mózgu czy zawału serca jest niewątpliwy i prezentuje się jako zależność liniowa już od wartości ciśnienia mieszczących się jeszcze w zakresie prawidłowych i ób układu krążenia. Związek nadciśnienia tętniczego z powikłaniami sercowo-naczyniowymi w postaci udaru mózgu czy zawału serca jest niewątpliwy i prezentuje się jako zależność liniowa już od wartości ciśnienia mieszczących się jeszcze w zakresie prawidłowych i wysokich prawidłowych.

Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego jest złożona, stanowiąc wypadkową udziału różnych czynników, w tym genetycznych i środowiskowych takich jak nieodpowiednia dieta, nadwaga, otyłość, nadmierne spożycie sodu, brak aktywności fizycznej, nadmierne spożycie alkoholu itp. Wśród metod prewencji nadciśnienia oraz postępowania niefarmakologicznego u osób z już rozpoznanym nadciśnieniem – kluczowe są odpowiednia aktywność fizyczna oraz dieta. Ta ostatnia budzi sporo kontrowersji, powszechne jest bowiem poszukiwanie danych na temat żywności lub dodatków do niej, które mogą wywierać korzystny wpływ na wartości ciśnienia.

Artykuł w „Journal of Hypertension” przedstawia ciekawą analizę badań na temat wpływu ziół i przypraw na ciśnienie tętnicze. Autorzy podjęli trud przeglądu literatury i wyszukania badań interwencyjnych ze stosowaniem ziół i przypraw, spełniających...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Rola produktów roślinnych w lecznictwie jest niekwestionowana. Wiele znanych leków ma prekursory w środkach pochodzenia roślinnego stosowanych od tysiącleci, znacznie wcześniej [...]

Do góry