Nowości

Psychiatria: Zatroskani Chińczycy

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Chińscy naukowcy stwierdzili, że zbyt mała zawartość magnezu w diecie istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych.

Wpływ różnych czynników dietetycznych na występowanie depresji jest przedmiotem badań od wielu lat, jednak nadal pewne kwestie pozostają niejasne, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę zmiennych wpływających na wynik. Autorzy prezentowanej pracy, Chińczycy zatrudnieni na Uniwersytecie w Qingdao, wykorzystali do swoich badań dane zebrane w latach 2007-2014 w amerykańskim (!) badaniu populacyjnym o nazwie (akronimie) NHANES.

Autorzy pracy wspominają, że dane te są „publicznie dostępne”. Innymi słowy praca nie dotyczy badań wykonanych osobiście, tylko statystycznej analizy wyników zebranych przez kogoś innego. Zbadano ponad 21 tys. osób należących do populacji ogólnej....

Do góry