Nowości

Położnictwo: Śródporodowa neuroprotekcja siarczanem magnezu

Lek. Elżbieta Świesciak

Stwierdzono znacząco mniejszą częstość zgonów lub znacząco mniejsze upośledzenie rozwoju neurologicznego u noworodków urodzonych poniżej 29. tyg. ciąży śródporodowo eksponowanych na siarczan magnezu.

W dotychczas opublikowanych metaanalizach wykazano, że śródporodowe podawanie siarczanu magnezu rodzącym < 32. tyg. ciąży zmniejsza ryzyko porażenia mózgowego u wcześniaków, jednak w żadnym z tych pięciu badań nie analizowano wyników neonatologicznych w grupie wcześniaków z IUGR urodzonych przed 29. tyg. ciąży i nie badano bezpieczeństwa ani odległych skutków śródporodowej ekspozycji na siarczan magnezu u płodów z IUGR.

Grupa badaczy kanadyjskich retrospektywnie porównała wyniki neonatologiczne i rozwój neurologiczny płodów z IUGR urodzonych przed 29. tyg., u których stosowano śródporodową neuroprotekcję siarczanem magnezu lub jej nie stosowano. Korzystano z dany...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Związek między siarczanem magnezu i redukcją znaczącego upośledzenia rozwoju neurologicznego jest dowodem na kluczową rolę siarczanu magnezu w molekularnym mechanizmie regulacji [...]

Do góry