Nowości

Neurologia: Stara, wypróbowana dopamina dobra na wszystko?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Dopamina przywraca nam motywację poznawczą w chorobie Parkinsona.

Zaburzenia motywacji, takie jak apatia, są częste w chorobie Parkinsona. Naczelną cechą takich zaburzeń jest awersja do jakiegokolwiek wysiłku. Wśród chorych doświadczanie zaburzeń poznawczych jest wielorakie, zaś apatia poznawcza może być tradycyjnie rozważana jako osobny podtyp.

Co ciekawe, neurobiologia zaburzeń poznawczych jest skąpo opisana w chorobie Parkinsona. W powstaniu tej choroby główną rolę odgrywa oczywiście niedobór dopaminy, być może również jako bodziec zniechęcający do wykonywania czynności fizycznych.

Autorzy opisywaej pracy pochodzącej z Australii postawili sobie za zadanie odpowiedź na pytanie, czy dopamina moduluje chęć lub skłonność wśród pacjentów z chorobą Parkinsona do tego, aby podjąć wysiłek kognitywny w zamian za otrzymanie nagrody.

Badacze wykonali eksperyment wśród 20 pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Znajdowali się oni w dwóch przeciwnych stanach – w stanie ON i OFF. Eksperymentatorzy porównywali wyniki z wynikami analogicznych testów wykonanych wśród 20 odpowia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Choroba Parkinsona, mimo szalonego postępu możliwości diagnostyki neurologicznej, jest niewątpliwie jednym z niewielu schorzeń neurologicznych, gdzie czujne szkiełko i oko, a [...]

Do góry