Made in poland

Nowatorska technika operowania rozwarstwienia aorty

Monika Stelmach

Konsultacja medyczna: dr Arkadiusz Kazimierczak

Główną przyczyną rozwarstwienia aorty jest nadciśnienie tętnicze. Dotyka najczęściej mężczyzn ok. 50.-60. r.ż. Wewnętrzna ściana zostaje oddzielona od ściany środkowej, a pomiędzy nie napływa krew (w tzw. światło rzekome), pogłębiając rozwarstwienie. W ten sposób tworzy się tętniak, co powoduje ryzyko rozerwania ścian aorty oraz odcięcia dopływu krwi do tętnic doprowadzających krew do narządów wewnętrznych. W efekcie często dochodzi do niedokrwienia jelit i nerek, a to wiąże się z dużym ryzykiem śmierci. Niedokrwione mogą też być kończyny i rdzeń kręgowy, co prowadzi do paraliżu od pasa w dół.

Zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie opracował nowatorską technikę operowania rozwarstwienia aorty. Metoda zyskała akceptację europejskich ekspertów i budzi zainteresowanie środowiska medycznego na świecie.

Zespół pod kierownictwem prof. Piotra Gutowskiego pracuje nad udoskonaleniem metod leczenia rozwarstwienia aorty od ok. czterech lat. Do tej pory w klinice wykonano ponad 50 operacji z zastosowaniem E-PETTICOAT (ang. extended-petticoat, czyli poszerzony petticoat). Innowacyjność szczecińskiej metody, której autorem jest dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak, polega na niekonwencjonalnym wykorzystaniu kilku znanych dotychczas technik.

Standardowy petticoat polega na jednoczesnym wszczepieniu stentgraftu (rurki z tkaniny na metalowym rusztowaniu, która zostaje już w ciele pacjenta na stałe) oraz stentu (metalowej siatki) w odcinku trzewnym aorty, by odtworzyć zasilanie nerek i j...

– Metoda E-PETTICOAT nie obciąża pacjenta i w sposób relatywnie tani rozwiązuje podstawowy problem rozległych rozwarstwień aorty. Do tego jest technicznie dość łatwa do wykonania. Dzięki temu można bezpiecznie i za jednym zamachem, bez koniecznośc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metoda idzie w świat

Szczecińscy chirurdzy opublikowali artykuł na temat E-PETTICOAT w najważniejszym europejskim magazynie poświęconym chirurgii naczyniowej („European Journal of Vascular and Endovascular Surgery”, [...]

Przypadek 11-latki

E-PETTICOAT to niejedyny sukces zespołu kliniki. Trzy lata temu dokonali pierwszej na świecie udanej wewnątrznaczyniowej operacji pękniętego tętniaka rozwarstwiającego u dziecka. [...]
Do góry