Made in poland

Operacja laserem tętniaka aorty brzusznej

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: prof. Zbigniew Gałązka

Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono implantację stentgraftu fenestrowanego in situ laserem eksimerowym w leczeniu tętniaka okołonerkowego. Zabieg wykonano w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń współpracującej z II Zakładem Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten pionierski zabieg przeprowadził zespół w składzie: prof. dr hab. med. Zbigniew Gałązka, dr Rafał Maciąg, dr n. med. Jacek Kurnicki i dr n. med. Remigiusz Gelo.

Operowanym pacjentem był 71-letni mężczyzna, u którego rozpoznano powiększającego się, objawowego tętniaka aorty brzusznej. Chory zgłosił się do Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM z powodu narastającego bólu brzucha. Badanie ultrasonograficz...

Ratująca życie operacja przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym trwała ok. 3 godzin. Na pierwszym etapie, po wykonaniu dwucentymetrowego cięcia w pachwinie, operatorzy przez wypreparowaną tętnicę udową wprowadzili rozwidlony stentgraft, czyli połączenie protezy naczyniowej z rusztowaniem stentów stosowanych w naczyniach wieńcowych. Implantowany stentgraft zakotwiczyli poniżej odejścia tętnicy krezkowej górnej, jednocześnie przykrywając obie tętnice nerkowe.

Do góry