Prawo

Podwójnie ukarani

INK

Prezes NRL, prof. Andrzej Matyja, opublikował list otwarty, w którym przypomniał o obietnicy zniesienia podwójnego karania lekarzy za nieprawidłowości przy wystawianiu recept.

„Co prawda projekt usuwa 3 spośród 5 przesłanek do nałożenia kary administracyjnej, które wprowadzała ustawa z lutego 2019 r., lecz dwie przesłanki: nieprowadzenie dokumentacji medycznej oraz prowadzenie jej niezgodnie z przepisami zostały pozostawione bez zmian. Rozwiązania zawarte w projekcie przewidują stosowanie podwójnego karania, i to w formie drakońskiej sankcji, w sytuacjach nie tylko patologicznych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, ale mogą również dotknąć uczciwych, choć przepracowanych lekarzy” – czytamy w liście.

Do góry