Podatki

Wykaz podatników VAT czynnych

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 1 września 2019 roku ma być dostępny w internecie wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Dzięki niemu podatnicy zyskają możliwość szybkiej weryfikacji rzetelności swoich kontrahentów i ich rachunków.

Nowy wykaz, którego stworzenie jest zadaniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgromadzi dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT. Oprócz tak oczywistych informacji jak nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres siedzib...

Do góry