Podatki

Wynalazek do spółki bez PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

Zwiększenie wartości udziałów w spółce w wyniku wniesienia do niej aportu w postaci wynalazku nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie PIT – takie stanowisko zakończyło wieloletnią batalię lekarza z organami podatkowymi.

Zajął je Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 15 lutego 2019 roku (sygn. ITPB4/4511-206/15-6/KK) wydanej na wniosek lekarza – chirurga, który jest osobą fizyczną, od wielu lat prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych. W ramach swoich kontraktów lekarz współpracuje m.in. ze szpitalem oraz przychodnią lekarską, gdzie świadczy usługi medyczne, w szczególności chirurgiczno-onkologiczne i chirurgiczne, a także w zakresie gastroskopii, kolonoskopii i poradnictwa medycznego. Nie jest podatnikiem VAT.

Stworzył urządzenie medyczne mające usprawnić pracę lekarzy, wobec którego została wszczęta procedura zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Wynalazca planuje też zgłosić swój pomysł poza granicami kraju.

Do góry