Sonda

Szarlatani – jak z nimi walczymy i dlaczego tak nieskutecznie?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Widząc zagrożenie, jakie stwarzają tzw. alternatywne metody leczenia nowotworów, Polska Liga Walki z Rakiem podjęła szereg działań zmierzających do uchronienia polskich chorych przed skutkami tych praktyk. Zaczęliśmy od rozpoznania skali problemu i działań edukacyjnych. Przy pomocy studentów medycyny przeprowadziliśmy szerokie badania ankietowe wśród polskich chorych, aby ocenić, jaki zasięg ma to zjawisko i jakie czynniki skłaniają pacjentów do sięgania po te metody.

Przed trzema laty otrzymaliśmy zgodę Narodowego Instytutu Leczenia Raka Stanów Zjednoczonych na przetłumaczenie i zamieszczenie na naszej stronie internetowej przygotowanego przez ten instytut serwisu Complementary and Alternative Medicine, poświęconego medycynie niekonwencjonalnej. Nasz portal, dostępny pod adresem https://ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie, jest często odwiedzany przez pacjentów i ich rodziny, ale także pracowników ochrony zdrowia. Zawiera on rzetelną, potwierdzoną badaniami naukowymi informację na temat najczęściej stosowanych alternatywnych metod leczenia nowotworów. Uruchomienie portalu poprzedziliśmy dużą konferencją prasową na temat alternatywnej medycyny w onkologii. W ubiegłym roku, w ramach jednego z konkursów grantowych organizowanych przez Ligę, czteroosobowy zespół lekarzy i prawników przygotował opracowanie zawierające analizę regulacji prawnych dotyczących tego problemu w innych państwach. Okazało się, że istnieją dwa główne rozwiązania. Pierwsze całkowicie zakazuje jej uprawiania przez osoby niemające uprawnień do działalności leczniczej, a drugi dopuszcza tę działalność na podstawie rejestracji wydanej przez odpowiedni organ administracyjny.

W Polsce nie ma odpowiedniego aktu prawnego regulującego tę kwestię. Korzystając ze zdobytej wiedzy, w najbliższym czasie zamierzamy przygotować propozycję ustawy, która określi prawne zasady tej działalności. W tym celu podjęliśmy rozmowę z członkami senackiej Komisji Zdrowia, którzy zgodzili się podjąć w tej sprawie inicjatywę legislacyjną. Zwróciliśmy się także do Prokuratury Generalnej z prośbą o udostępnienie nam w trybie dostępu do informacji publicznych danych dotyczących postępowań karnych związanych z uprawianiem tych metod. Będzie to bardzo pomocne w naszych dalszych pracach nad tym problemem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Widząc zagrożenie, jakie stwarzają tzw. alternatywne metody leczenia nowotworów, Polska Liga Walki z Rakiem podjęła szereg działań zmierzających do uchronienia polskich [...]

Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka ds. ochrony zdrowia

Zjawisko szarlatanerii to poważny problem, który w dużej mierze dotyka onkologii. Potęgują go zarówno ogromne trudności w dostępie do leczenia, jak [...]

Wiktoria Jaromska-Gumkowska z kancelarii KONDRAT i Partnerzy

Szarlatan od wieków wyłania się zza kulis teatru walki o życie i zdrowie człowieka. Pojawia się w kontraście do białej służby [...]

Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia

Na razie nie wiemy, czy ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej pozwoli na walkę z szarlatanami. Wydaje się, że tak. W kwestii [...]

Dr Maciej Hamankiewicz, członek Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), były prezes NRL

Powtórzę jak truizm: jeżeli mamy do czynienia z lekarzami, którzy nie mają czasu dla pacjenta – z powodu m.in. braków kadrowych [...]
Do góry