Innowacje

Wrocław na drodze do immunoterapii CAR-T

Alicja Giedroyć

Konsultacja medyczna: prof. Krzysztof Kałwak

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ma szansę zostać pierwszym ośrodkiem w kraju stosującym immunoterapię CAR-T.

Jest to przełomowa metoda leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów, u których bezskutecznie wykorzystano już wszystkie inne dostępne formy terapii. Metoda jest nowa: Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała w USA pierwszą terapię genową typu CAR T-cells (Tisagenlecleucel) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) w sierpniu 2017 roku. Jest ona dostępna w wielu ośrodkach na świecie, także w Europie Zachodniej.

Wrocławska klinika została wybrana przez amerykańską firmę do wprowadzenia nowatorskiej terapii jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo--Wschodniej. Dobiega końca żmudny proces akredytacji, którego najistotniejszym elementem była kontrola jakości pobierania limfocytów i funkcjonowania banku komórek krwiotwórczych. Odbył się już audyt, który wypadł pozytywnie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, klinika otrzyma akredytację jesienią, a nowatorską terapię będzie można zastosować jeszcze w tym roku. W Polsce może to być terapia ostatniej szansy dla ok. 10-15 dzieci rocznie.

Do góry