Opis przypadku

Endowaskularna naprawa stentgraftu Nellix

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: dr hab. Tomasz Jakimowicz

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, kierowanej przez prof. dr. hab. med. Sławomira Nazarewskiego, przeprowadzili udaną operację naprawy stentgraftu Nellix za pomocą wewnątrznaczyniowej protezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych. To pierwszy taki zabieg na świecie.

Zabieg z wykorzystaniem specjalnie zmodyfikowanego stentgraftu z odgałęzieniami do naczyń trzewnych przeprowadził dr hab. med. Tomasz Jakimowicz w asyście lek. Michała Macecha i lek. Jakuba Szczerbińskiego, z anestezjologiem lek. Joanną Klimek, zespołem pielęgniarek instrumentalnych i anestezjologicznych oraz technikiem elektroradiologii.

Operowanym pacjentem był 68-letni mężczyzna po nefrektomii, u którego doszło do znacznego powiększenia tętniaka aorty brzusznej po wcześniejszym wewnątrznaczyniowym leczeniu w innym ośrodku w 2015 roku.

Cztery lata temu tętniak podnerkowy miał 64 mm. Z powodu wysokiego ryzyka przeprowadzenia klasycznej operacji lekarze zdecydowali się wówczas na leczenie endowaskularne, polegające na implantacji stentgraftu Nellix. Niestety, w ciągu kolejnych czterech lat z powodu przecieku typu 1a i migracji stentgraftu tętniak aorty brzusznej powiększył się do 80 mm, co stanowiło poważne zagrożenie pęknięciem i było wskazaniem do kolejnej interwencji wewnątrznaczyniowej. Problem polegał na tym, że stentgraft Nellix został niedawno całkowicie wycofany przez producenta z rynku z powodu znaczącej liczby powikłań, w tym przecieków, migracji i pęknięć. Znalazło to również potwierdzenie w negatywnej rekomendacji dla tego systemu, opublikowanej w najnowszych zaleceniach dotyczących leczenia tętniaków wydanych przez European Society for Vascular Surgery.

System Nellix to dwie równoległe rurki otoczone workiem EndoBag, wypełnianym podczas operacji polimerem. Koncepcja jego działania zakładała, że worek dopasowuje się do kształtu ścian tętniaka, uszczelniając go całkowicie i zapobiegając w ten sposó...

Do góry